Ông Nguyễn Văn Cảnh nói rằng việc đánh giá năng lực và bổ nhiệm ông là do tổ chức quyết định

Chính trị

10%