Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai giảng ở Trường Trưng Vương

10%