Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai

10%