Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Phú Thọ

10%