Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hà Nam

10%