Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 25 năm tái lập văn phòng Chủ tịch nước

10%