Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

10%