Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Duma quốc gia Nga

10%