Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng thống Hàn Quốc

10%