Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng thống Hàn Quốc

Hoạt động

10%