Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký kết hợp tác Việt Nam Liên bang Nga

10%