Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Bộ Quốc Phòng

Hoạt động

10%