Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự đối thoại với ABAC

10%