Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự đối thoại với ABAC nhóm 4

10%