Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự hội nghị công tác Quốc phòng

10%