Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm người dân vùng lũ

10%