Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm tập đoàn dầu khí Zarubezneft

Hoạt động

10%