Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăng quân hàm cấp thượng tướng cho 4 sỹ quan quân đội

Hoạt động

10%