Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch hạ viện Morocco

10%