Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh

Hoạt động

10%