Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đại sứ Áo

Hoạt động

10%