Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đại sứ Bulgaria

10%