Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đại sứ Cuba

Hoạt động

10%