Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đại sứ Mỹ

Hoạt động

10%