Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đại sứ Nhật Bản

10%