Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đại sứ Slovakia

Hoạt động

10%