Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp phó chủ tịch nước Lào

10%