Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Quốc vương Brunei

Hoạt động

10%