Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Cộng hòa Bashkotostan

10%