Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Nhật Bản

Hoạt động

10%