Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Papua New Guinea

Hoạt động

10%