Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Singapore

Hoạt động

10%