Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tỉnh trưởng tỉnh Saitama, Nhật Bản

Hoạt động

10%