Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tỉnh trưởng tỉnh Saitama, Nhật Bản

10%