Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tổng giám đốc IMF

10%