Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước Việt Nam

Hoạt động

10%