Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định phong hàm đại sứ

10%