Chủ tịch nước Trần Đại Quang : Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu DN

10%