Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối tuần lễ cấp cao APEC 2017

Hoạt động

10%