Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động

Hoạt động

10%