Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8, 72 năm ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam

10%