Luật sư đề nghị đổi tội danh cho Trịnh Xuân Thanh

10%