Mã độc tống tiền WannaCry ảnh hưởng ' toàn cục' thể giới

An ninh trật tự

10%