Mã độc tống tiền WannaCry ảnh hưởng ' toàn cục' thể giới

10%