Mạng xã hội sẽ buộc phải gỡ bỏ thông tin xuyên tạc

10%