Người đàn ông đoạt gậy điều khiển, doạ đánh CSGT

10%