Nổ nhà máy hoá chất ở Nhật Bản làm 10 người bị thương

Thế giới

10%