Quái ngư 'bọc thép' đi bộ dưới đáy biển khiến ngư dân sợ hãi

10%