Tài xế ngồi lên nắp capô phản đối cảnh sát cẩu xe

10%