Ông Trump tự tin "khoe" 100 ngày làm tổng thống thành công nhất lịch sử

10%