Tướng Nga kêu gọi: "Hãy bắn hạ tất cả tiêm kích Israel đi vào không phận Syria"

Thế giới

10%