Tổng thống Duterte hát tại dạ tiệc theo đề nghị từ Tổng thống Trump

10%