Tổng thống Duterte hát tại dạ tiệc theo đề nghị từ Tổng thống Trump

Thế giới

10%