Tổng thống Trump chia sẻ video cầu Nhật Tân khi thăm Hà Nội

Thế giới

10%